Mamin sin

Kada je sin simbolično vjenčan za svoju majku, ne može dovoljno kvalitetno da se emotivno veže za svoju partnerku, tako da ona ne uspijeva da se osjeti dovoljno prihvaćenom i razvije osjećanje pripadnosti koje je osnov dobre veze. To destabilizuje ove brakove. Opširnije