Roditelji mogu da tuže banku matičnih ćelija ako dođe do problema

Roditelji koji su matične ćelije dali na čuvanje kompaniji Cryo Save, ukoliko budu imali problema, mogu tražiti zaštitu svojih prava, preko nadležnog suda zemlje u kojoj se nalazi biobanka, a u skladu sa ugovorom koji su potpisali, kazala je za Dan načelnica Direkcije za farmaciju, biomedicinu i transplantaciju u Direktoratu za zdravstvenu zaštitu Senka Klikovac. Opširnije