Obavezna vakcina u regionu, ima i ljekara protiv

U zemljema regiona vakcinacija djece protiv desetak bolesti je obavezna, na šta se sve češće žale roditelji i organizacije ili pokreti koji ih okupljaju tražeći mogućnost izbora. Većina ljekara podržava obavezno vakcinisanje, ukazujući na činjenicu da je vakcina redukovala ili popuno eliminisala neke bolesti, ali ima i među njima onih koji vjeruju da roditelji treba da odluče koje će i hoće li vakcine njihova djeca da prime. Opširnije