Kako da poništite poslatu poruku na gmail nalogu?

Ako ste reagovali prenaglo i e-poštom poslali poruku zbog koje žalite, ako ste ubacili pogrešnog primaoca ili ako želite da vaša poruka ima ograničeni rok trajanja, upomoć priskače novi, svježe predstavljeni Dmail, dodatak za Chrome osmišljen za pomoć u jednoj od opisanih neugodnih situacija. Ili u nekoj sličnoj koja izaziva poništenje poruke poslane putem Gmaila u njegovoj desktop verziji. Opširnije