Emocionalna privrženost djeteta

Da bi dijete moglo da razumije svijet oko sebe, i ono što se događa njemu samom, potrebno je da ima figuru odrasle osobe koja će biti spona između njega i svijeta, prije nego se osamostali za život. Majka (ili osoba koja brine o djetetu) je ta koja mu pomaže da dobije odgovore na pitanja: Kakvo je svijet mjesto? Da li je bezbjedno? Da li sam ja vrijedan nečeg? Da li se drugima može vjerovati? Opširnije