Koliko su radne navike bitne za emocionalni razvoj djeteta?

PIŠE: Olivera Kovačević, master psiholog, porodični i partnerski savjetnik Kada kažemo radne navike, disciplina i samokontrola, većina roditelja pomisli na “vojničko vaspitanje“, koje pored svih dobrih elemenata, ljude odmah asocira na krutost, moranje i oblikovanje djece po kalupu. Mislim da su danas, iz želje da što više usreće svoje dijete, roditelji otišli u potpuno drugu krajnost i sve sa uvjerenjem da „ne žele da ga opterećuju bilo čime“. Često sam u prilici da čujem kako dijete, kada se probudi, samo odlučuje da li će ići u vrtić ili ne. U zavisnosti od svog raspoloženja. Veoma često se dešava da ukoliko Opširnije