Više od polovine predškolaca ima problem sa izgovorom glasova

Tokom septembra, kao i ranijih godina, obavljeno je trijažno testiranje djece u JPU „Bambi“ Tivat kojim su provjeravali artikulaciju glasova, kao i to da li prate razvojne norme koje se odnose na govorno- jezički razvoj u odnosu na njihov kalendarski uzrast. Rezultat testiranja pokazao je da kod 50 do 60 % djece predškolskog uzrasta postoji poremećaj u izgovoru glasova, kazala je za Radio Tivat logopedica Ljupka Mikulandra. Opširnije