Pravila djeci daju sigurnost i predvidljivost, a normalno je da ih odbijaju

Pravila i rutine koje roditelji upostavljaju unutar porodice i uče djecu da ih poštuju, daju im sigurnost, ukazuju na predvidljivost, podstiču ih na odgovornost, sve to oni i vole i cijene, bez obzira što nastavljaju da se sukobljavaju sa majkama i očevima, a odbijajući nametnuto, grade sopstveni autoritet u tom sukobu, tvrdi psihoterapeutkinja Darija Petović Bambur. Opširnije