Borba za moć roditelja i djece

Ana, Petrova mama (5 godina), se često suočava sa ponavljajućom situacijom – kaže Petru da je vrijeme za spavanje i da pospremi igračke koje se nalaze nasred sobe jer je vrijeme da se sprema za spavanje. Petar se ispočetka oglušuje na te zahtjeve i nastavlja da igra, kao da mu nikakav zahtjev nije bio postavljen. Opširnije