Umjesto strožih sankcija, potrebna veća podrška porodicama djece sa neprilagođenim ponašanjem

Pooštravanje sankcija u odnosu na djecu koja su počinioci krivičnih djela nije rješenje. Umjesto toga, treba pružiti podršku porodicama djece sa neprilagođenim ponašanjem, kako bi se neke stvari prevenirale i kako ne bismo ni došli do toga da govorimo o krivičnoj odgovornosti maloljetnika, istakla je izvršna direktorka udruženja Roditelji Kristina Mihailović danas na konferenciji “Borba protiv nasilja nad djecom - mapiranje postojećeg stanja u Crnoj Gori”. Opširnije