Dva zaposlena roditelja, jedno bolesno dijete

Bilo je izuzetno teško reći , “Hej moram da se neko vrijeme brinem o mom bolesnom sinu.” Većina radnih mjest , plava ili bijela kravata, svejedno, neće skoro biti prijemčiva na ovaj zahtjev. Čak i kada imate normalnog, poštovanja vrijednog poslodavca, nije lako… Stanje stvari je apsurdno i glasno kaže: Ja sam na čelu seksističke kulture koja vjeruje da muškarci ne brinu o bolesnu djecu. To je ono što mame rade. Read More