Kako brinuti o mentalnom zdravlju u toku i nakon korone, webinar za roditelje

Kako je to sve uticalo na naše psihičko zdravlje, na koji način smo reagovali (da li smo bili u strahu, uznemireni, zbunjeni...), odnosno na koji način možemo da održimo naše mentalno zdravlje stabilnim kako sada, tako i u izazovima koji nam predstoje (prije svega, vraćanje na ranije životne navike) su neke od tema kojim ćemo se baviti u toku ovog webinara. Read More