Kako pomoći djetetu da ne bude povodljivo?

povoljivostđPitanje od Tanje:

Imam sina koji ima 6,5 godina. Primijetila sam da je dosta povodljiv, što je jako loše. Treba mi pomoć kako da utičem na tu osobinu. Jako je inteligentan, dobar,…, ali po meni nema jako bitnu karakternu crtu. Pricam sa njim. Sve je to počelo jako da me čini nervoznom.

Odgovor od Milice Belade, dipl.psiholog, porodični psihoterapeut

Iako iz pitanja ne mogu jasno zaključiti šta podrazumijevate pod „povodljivošću“ pretpostavljam da se radi o tome da Vaše dijete brzo i lako postupa i misli na način kako to žele njegovi vršnjaci ili druge važne osobe iz njegovog okruženja. Ako je tako, na uzrastu od 6,5 godina to ne bi trebao biti razlog za brigu jer je najčešće pokrenut potrebom da se dijete uklopi sa vršnjačkom grupom. Iako Vi to percipirate sa negativne strane, ako drugačije pogledate to je još jedan dokaz da je Vaše dijete inteligentno, da lako uči i postupa prema instrukcijama. Budući da pretpostavljam da su Vaše misli uprte u to kako će kasnije u životu postupati, tj. kako će se oduprijeti mišljenju drugih sugerisaću na neke aspekte u vaspitanju koji su inače pogodni za svakog roditelja koji je u dilemi.

Razmislite o tome kakav model Vaše dijete ima u porodici, kao samom izvorištu učenja o nama samima i svijetu oko sebe. Da li se dječak nekada Vama suprostavlja, kako brani svoje mišljenje, na koji način ga Vi kao roditelj podstičete da brani i zastupa svoje mišljenje? Možda bi trebalo da pokušate da malo manje savjetujete i objašnjavate a malo više dozvolite da dječak vježba ove vještine kod kuće. To ne znači da treba da mu dozvolite sve za šta se zalaže, ali znači da treba da saslušate njegovo pitanje i zahtjev, da ga pitate zašto to želi ili treba, da ga podstaknete da razmišlja o tome iz ugla nekog drugog, možda iz ugla nekog drugara i da mu na kraju date svoje mišljenje o tome tj. dozvolu ili odbijanje, ali uz pohvalu da se dobro zalagao za svoje mišljenje, da je naveo dobre razloge i sl. Na taj način mu poručujete da je u redu da jasno kaže svoje mišljenje, jačate njegovo samopouzdanje, izgrađujete mu model ponašanja koji može da preslika i na vršnjačku grupu.

Budite mu podrška i oslonac i daljem razvoju, ali sa granicom i vjerom u njegove lične kapacitete koji će omogućiti da nauči kako da donosi dobre odluke. U cijelom procesu, ne zaboravite da uživate u roditeljstvu. Uživajte u tome što imate pametnog i dobrog dječaka koji se na zdrav način razvija. Dozvolite da se dobre karakterne osobine razviju i kroz naredne godine, budite dobar uzor u tom procesu.

 

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply