Nedopustiva praksa da pedofili izmiču pravdi i odgovaraju samo prekršajno

Nedopustiv je nastavak prakse da pojedini sporni slučajevi pedofilije izmiču pravdi, odnosno kvalifikuju se kao prekršaji, čime se obesmišljava primjena nedavno izmijenjenog Krivičnog zakonika koji za ovakva postupanja propisuje oštrije kazne.