Austrija pripremila plan za škole – razrađen koncept semafora

Austrija je usvojila Koncept za uspješan početak škole i rada ustanova brige
za djecu, koji je dostupan na zvaničnim stranicama Ministarstva prosvjete, a čiji je cilj, prema riječima ministra, da se “roditelji ne brinu” i da početak školske godine “prođe normalno”