Ministarstvo tumači: Ne može refundacija i naknada za nezaposlene roditelje

U Crnoj Gori ukoliko zaposlena majka koristi porodiljsko, odnosno, roditeljsko odsustvo njen nezaposleni partner nema pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta, a na osnovu tumačenja Ministarstva rada i socijalnog staranja.