[VIDEO] Dr Ranko Rajović – Predavanje: Kako rastu veliki ljudi

Predavanje: Kako rastu veliki ljudi, organizovalo je udruženje Roditelji u saradnji sa Narodnom bibliotekom “Radosav Ljumović” u Podgorici 08. jula 2014. godine.

Ranko Rajović je doktor interne medicine, jedan od autora programa – NTC (Nikola Tesla centar) sistem učenja, kao i saradnik UNICEF-a za edukaciju.

On tvrdi da učenje kroz igru i asocijaciju pomaže djeci da se pravilno razvijaju i razmišljaju, a nedostatak tih procesa zbog nesvjesnih grešaka roditelja usporava, ili čak zauvijek oštećuje, njihov razvoj.

Rajović kaže da roditelji prave greške od samog rođenja djeteta tako što ih ne usmjeravaju da razvijaju mozak na pravilan način i ne omogućavaju im da uče i povezuju informacije kroz igru, koja je najbitnija za ranu stimulaciju djeteta.

Leave a Reply