Bajke i zlo

Jedna od glavnih funkcija bajki je da poduče dijete da se spoljašni svijet razlikuje od njegove zajednice, da ga pripremi da u spoljašnjem svijetu postoje opasnosti s kojima se i ono jednog dana može suočiti. A da bi se to postiglo, u bajkama mora da postoji zlo, a zatim borba dobra i zla u kojoj dobro na koncu pobjeđuje. Opširnije