Počela realizacija projekta Zaštita prava djece kroz pozitivno roditeljstvo

Udruženje Roditelji počelo je realizaciju projekta „Zaštita prava djece kroz pozitivno roditeljstvo“, u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, a u sklopu velike regionalne inicijative o zaštiti djece od nasilja koja se sprovodi u partnerstvu između UNICEF-a, vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU i Evropske Unije. Projekat za cilj ima prevenciju fizičkog kažnjavanja u vaspitavanju djece, kroz podršku roditeljima uspostavljanjem servisa podrške, a u skladu sa izmjenama Porodičnog zakona koji zabranjuje svaki oblik fizičkog kažnjavanja i uvodi mjere sankcija za roditelje koji fizički kažnjavaju djecu (ali bez precizno definisanih sankcija i postupanja nadležnih službi). Istovremeno, projekat treba da Opširnije