Uloga oca u vaspitanju djeteta

Djeca iz porodica gdje su oba roditelja spremna da daju sebe i posvete se vaspitanju djeteta u istoj ili makar približnoj mjeri, kada odrastu postaju psihološki cjelovitija, bolje razumiju međuljudske i partnerske relacije, sigurnija su u sebe i svoje sposobnosti i nadasve spremnija da se uhvate u koštac sa životom. Opširnije