Godišnja nagrada za 10 najtalentovanijih osnovaca

Najtalentovanijim učenicima i učenicama osnovnih škola u Crnoj Gori danas su uručene godišnje nagrade od po 500 eura od Fondacije Rastemo zajedno, Komercijalne banke AD Budva. Od ukupno 163 kontaktirane osnovne škole u Crnoj Gori, selekciona komisija je odabrala 10 osnovaca koji su u proteklom periodu ostvarili zavidne rezultate na lokalnom, regionalnom, ali i državnom nivou u oblastima nauke, umjetnosti i sporta. Kandidati/tkinje su dostavljali relevantne dokaze o njihovim postignućima, kao i preporuke trenera, predavača i mentora. Nagrađeni su Dejan Baletić – OŠ „21 maj“ (Podgorica), Stefan Mandić – OŠ „Luka Simonović“ (Nikšić), Aleksandar Božović – OŠ „Štampar Makarije“ (Podgorica), Opširnije