Previše domaćih loše za zdravlje; roditelji ne trebaju da pomažu u učenju

Dvije interesantne studije u vezi domaćih zadataka su objavljene prošle sedmice, sprovedene u Sjedinjenim Američkim Državama, a obuhvatile su djecu u starijim razredima osnovnih škola, kao i srednjim. Prva je pokazala da previše domaćih zadataka dovodi do povećanog stresa i fizičkih zdravstvenih problema kod djece, a druga da roditelji ne treba da im pomažu u domaćim zadacima jer to može čak i da im odmogne. Opširnije