Uradi sam – Senzorna igračka

PIŠE: defektološkinja Marija Končar, Pitajte defektologa Šta je to senzorna igračka? Senzornom igračkom možemo da smatramo igračku koja stimuliše razvoj jednog ili više čula, odnosno igračku koja ima neku vrstu uticaja na određen čulni sistem. Šta je to senzorna disfunkcija i koji su to znaci upozorenja možete pročitati klikom na link. Zašto ova senzorna igračka? Razvija čulo dodira – dijete uzrasta 9+ mjeseci (uz nadzor) se može igrati ovakvom igračkom i na taj način se stimulišu jagodice prstiju koje su pune nervnih završetaka. Djeca koja imaju senzornu disfunkciju odnosno preosjetljivo ili neosetljivo čulo dodira uz ovu igračku mogu krenuti prilagođavanje na Opširnije