Da li djecu treba učiti da budu poslušna ili da samostalno rasuđuju?

PIŠE: Olivera Kovačević master psiholog, porodični i partnerski savjetnik Nekako je od davnina praksa u školskom sistemu, ali i u društvu, da su češće poslušna i disciplinovana djeca hvaljena i podsticana, dok su djeca koja samostalno zaključuju, procjenjuju i prosuđuju opominjana i sputavana. Vjerujem da nekada budete u dilemi da li je važnije da vam dijete bude poslušno i mirno ili samosvjesno i spremno da ispravlja ili ukaže na nelogičnosti koje primijeti? Zapitate se sigurno koje mu je ponašanje korisnije za budućnost. Da li je za srećniji, ispunjeniji i smisleniji život bolje da razmišljamo svojom glavom ili da se priklonimo Opširnije