Kako djeci objasniti pojam smrti

Individualne razlike reagovanja na smrt su velike kako kod odraslih, tako i kod djece. Iako su uobičajene reakcije djece: strah, ljutnja, zbunjenost, tuga... svako dijete će na gubitak neke drage osobe reagovati u skladu sa svojim uzrastom, temperamentom, iskustvom, odnosom koji je imalo sa tom osobom. Ipak, na dječije doživljavanje smrti kao nečeg užasnog, ili možda, sastavnog dijela života, uveliko utiče ponašanje roditelja u ovim situacijama. Opširnije