Pravila djeci daju sigurnost i predvidljivost, a normalno je da ih odbijaju

Pravila i rutine koje roditelji upostavljaju unutar porodice i uče djecu da ih poštuju, daju im sigurnost, ukazuju na predvidljivost, podstiču ih na odgovornost, sve to oni i vole i cijene, bez obzira što nastavljaju da se sukobljavaju sa majkama i očevima, a odbijajući nametnuto, grade sopstveni autoritet u tom sukobu, tvrdi psihoterapeutkinja Darija Petović Bambur. Opširnije

Ja sam jedna od onih mama

Ja sam jedna od onih mama koja se dugo borila sa uticajem mišljenja okoline, a onda shvatila besmislenost toga i počela da živi u skladu sa svojim razumom i srcem prepoznavajući potrebe svoje porodice. Ja sam jedna od onih mama koja ne krije da nije idealna i koja više ne mari zbog toga. Opširnije

Pravila kojima bi trebalo da naučite djecu o odnosu prema novcu

U većini porodicа nije običаj dа se sа djecom plаnirа budžet niti dа se sа njimа rаzgovаrа o pitаnjimа u vezi sa novcem. Ovа nаvikа dovodi do togа dа je većinа odrаslih i tinejdžerа finаnsijski nepismenа. Irinа Lobаnovа, rukovodilаc odeljenjа zа istrаživаnjа bаnkаrskog sektorа NAFI, navela je nekoliko jednostаvnih prаvilа kojа će novim generаcijаmа pomoći dа izbjegnu stаre probleme. 1. Džepаrаc Djecа trebа dа imаju svoj novаc koji redovno dobijаju. Trebа se potruditi dа se djetetu dаje bаrem mаlo novcа. Nа primjer, аko ne postoji drugа mogućnost, dijete trebа dа ostаvljа sebi bаr kusur od kupovine. Ali bolje bi bilo Opširnije