Pravda za tate!

Moj ON je plakao. Viđao je sina svake srijede popodne, BEZ prava da ga uzme iz vrtića, i svakog drugog vikenda. I tim vikendima, dijete se grčilo uz njega i spavalo sklupčano tako da mu tata ne nestane, vezujući se ili nogama ili rukama oko njegovog vrata. Opširnije