Pomagaće i djeci koja dobijaju novac za liječenje od Fonda

Fondacija Budi human ubuduće će moći da pomože djeci oboljeloj od karcionoma i pored toga što im liječenje plaća Fond za zdravstvo jer će se prilagoditi novom sistemu koji je uspostavljen. Fond zdravstva Crne Gore je uspostavio saradnju sa stranim klinikama za liječenje oboljele djece od neuroblastoma, leukemije, limfoma i sarkoma pa se sada osim u Beogradu mogu liječiti i u Istanbulu, Frankfurtu, Đenovi i Torinu. Shodno tome, u velikoj mjeri smanjila se mogućnost da se novac prikupljen na Teletonu iskoristiti za dijete koje nije pomogao Fond zdravstva, pa je Fondacija Budi Human u fazi izmjene ugovora. “Nakon pomenute izmjene, i Opširnije