Preporuke Zavoda za školstvo za rad s djecom i učenicima nakon otvaranja vrtića i škola

Zavod za školstvo pripremio je dokument Pedagoško–psihološke i organizacione preporuke za rad s djecom i učenicima nakon otvaranja vrtića i škola čija je namjena da, kako su kazali, pomogne rukovodećem, nastavnom i stručnom osoblju da se efikasno pripreme i odgovore na potrebe djece, učenika i zaposlenih po povratku u vrtiće i škole. Opširnije