Kako umanjiti roditeljski stres ako ga osjećate?

U posljednje vrijeme čujemo sve više roditelja koji se žale da osjećaju pritisak sa svih strana, žele da im dan traje duplo duže od uobičajenog kako bi stigli da izvrše sve obaveze koje im se kao roditeljima stavljaju u zadatak od okoline, nezadovoljni su što priličan broj stvari rade polovično i na neki način automatski prilikom čega ne osjećaju ni malo zadovoljstvo, razdražljivi su, nemaju vremena za prijatelje, a kamoli vrijeme za sebe jer dijete je uvijek na prvom mjestu. Opširnije