Sredinom aprila će moći da se procijeni dimanika otvaranja centra za autizam

Otvaranje centra za autizam, koji je Crna Gora trebalo da dobije do januara ove godine da je ispoštovan Zakon o zdravstvenoj zašiti, nadležni za sada ne mogu predvidjeti, ali kažu da će dinamiku najvjerovatnije moći da se procijene nakon usvajanja nacionalne strategije i akcionog plana za rješavanje problema pružanja zdravstvene i drugih vidova zaštite i pomoći djeci sa poremećajima iz autističnog spektra, koje se očekuje do 15. aprila. Opširnije