Mucanje kod djece i savjeti za roditelje

Mucanje se javlja 5 puta češće kod dječaka nego kod devojčica. Razlikuje se primarno i sekundarno mucanje. Primarno mucanje javlja se u ranom djetinjstvu u početnoj fazi razvoja i ne predstavlja smetnju u komunikaciji dok je sekundarno mucanje hronično mucanje fiksirano kao govorni poremećaj i predstavlja velike poteškoće u verbalnoj komunikaciji. Opširnije