Voda sa Mareze od danas za piće

Voda sa vodoizvorišta Mareza od danas može da se pije jer se mutnoća iz vode povukla, i posljednje analize uzorka su pokazale vrijednosti ispod graničnih. Građani od četvrtka nijesu mogli da upotrebljavaju vodu sa tog izvorišta, zbog zamućenja usljed obilnih padavina u glavnom gradu, zbog čega im je savjetovano prethodno prokuvavanje. Djeci nije bilo prepručljivo davati ni takvu, prokuvanu vodu. Zamjenik direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Filip Makrid je saopštio i da su rađene i mikrobiloške analize, koje su pokazale da bakterija i virusa nije bilo u pitkoj vodi. Rukovodilac laboratorije Katarina Živković je objasnila da mutnoća može biti Opširnije