Razmisliti o uvođenju krivične odgovornost sa 12 godina

Crna Gora se suočava sa alarmantnim porastom maloljetničke delinkvencije, sa čim je saglasan i profesor Pravnog fakulteta kriminolog Velimir Rakočević koji smatra da bi trebalo razmisliti o mogućem spuštanju granice krivične odgovornosti sa 14 na 13 ili 12 godina života, jer postoje slučajevi kada maloljetnici izvrše najteža krivična djela ali nijesu krivično odgovorni. Opširnije