PRENOSIMO: Kako Crna Gora štiti djecu od pedofila

Svjedoci smo da u 21. vijeku postoji puno novih izazova koji otvaraju vrata pedofiliji, te da su osobama sa ovim poremećajem maloljetnici danas lakše dostupni. Većina onih koji su optuženi za djela nedozvoljene polne radnje nad djecom su članovi porodice, rodbine ili prijatelja, odnosno neko ko je blizak porodici djeteta. Nameće se logično pitanje: kako zaštiti najmlađe članove našeg društva od počinilaca ovog krivičnog djela? Opširnije