Vlada nije saglasna sa izmjenama zakona i uvođenjem naknada za majke

Vlada Crne Gore prihvatila je juče mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja da se ne usvoje predložene izmjene Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti, prema kojima žene u Crnoj Gori koje imaju troje djece i 25 godina radnog staža, odnosno više od troje djece i 15 godina staža mogu primati pravo na doživotnu naknadu od 70 odsto prosječne neto zarade u zemlji. Opširnije