Dječije igre koje su djeca nekada igrala

Kаko su se djecа nekаd igrаlа? Često se prisjećamo, i onda upređujemo sa današnjim navikama djece, i njihovim "igračkama", uz konstataciju da oni ne znaju šta je prvo igranje i druženje. Ipak, neke od ovih igara nijesu baš u potpunosti izumrle i još ima djece koje u njima uživaju. A da i ne bi bile zaboravljene naučite vaše dijete i njegove drugare kako se igraju klikeri, između dvije vatre, školice... Opširnije