Kako prebroditi kraj raspusta i početak školske godine

Kraj raspusta i početak školske godine predstavljaju promjenu u dosadašnjem načinu porodičnog života. Dijete se nalazi pred novim obavezama i odgovornostima, a samim tim i roditelji dobijaju nova zaduženja: odvođenje djeteta u školu, pomoć oko domaćih zadataka, roditeljski sastanci, pravdanje časova itd. Početak školske godine predstavlja stres za cijelu porodicu jer svaka novina, svaka promjena su stresne i zahtijevaju adaptaciju. Treba vremena da se uhodate i steknete rutinu. Opširnije