Radiće na povećanju broja djece u vrtićima

UNICEF i Ministarstvo prosvjete Crne Gore radiće u narednom periodu na povećanju obuhvata djece uzrasta od tri do šest godina ranim i predškolskim obrazovanjem, i to je jedan od usvojenih zaključaka sa međunarodne konferencije Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, bolja učenička postignuća i bolju budućnost, koja je održana od 8. do 10. jula u Podgorici. Opširnije