Koliko često treba voditi djecu na kontrolu kod stomatologa?

Redovna kontrola u današnjim uslovima rada s obzirom na prevenciju karijesa u skladu sa svjetskim standardima smatra se i terapijskim postupkom. Zato se tokom redovne kontrole sprovode različiti terapijski postupci u preventivne svrhe koji su usko vezani uz ordinaciju i rad stručnjaka, tako da ih je nemoguće provesti kod kuće. Na taj se način intenzivira rad na prevenciji karijesa i ciljano se sprovode anti karijesni postupci, bez mogućnosti da pacijent bude prepušten samom sebi i svojoj savjesti. Zato po preporukama krovnih svjetskih ustanova koje se bave preventivom karijesa, djeca do petnaeste godine života bi trebalo da budu na kontroli kod Opširnije

Zalivanje fisura

Razvoj karijesa u fisurama može da se spriječi zalivanjem fisura. Viskozni materijal zatvara ulaz u fisuru i spriječava taloženje ostataka hrane, a još važnije prodor bakterija. Današnji zalivači mogu u sebi sadržati fluor koji lokalno ispoljava svoj efekat. Opširnije