Dragi građani i građanke, znate li šta će se desiti ako bude usvojen Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti?!

Osnovna socijalna pomoć, tzv. materijalno obezbjeđenje, biće ograničena na 63,5 eura mjesečno – za osobu koja živi sama – do najviše 120,7 eura mjesečno za porodicu od pet i više članova. Dakle, bez obzira na to da li u porodici žive roditelji sa troje, četvoro, petoro ili više djece, naknada je ograničena na najviše 120,7 eura, što je još uvijek cijelih 55 eura manje od apsolutne linije siromaštva koja važi samo za jednu osobu! U zemlji u kojoj potrošačka korpa četvoročlanu porodicu košta 802,2 eura, toj porodici je propisano 108 eura materijalnog obezbjeđenja, što je čak 7,4 puta manje od Opširnije

Juventas pozvao poslanice da zaštite prava žena

Nevladina organizacija Juventas pozvala je poslanice svih političkih partija u Crnoj Gori da se izbore za prava žena koja će biti na vrlo ozbiljan način ugrožna ako bude usvojen Predlog  zakona o socijaloj i dječijoj zaštiti i zaustave njegovo usvajanje u parlamentu. Oni su podržali zahtjev Udruženja Roditelji, kojem su se pridružili Akcija za ljudska prava, Centar za ženska prava, Anima – Kotor, SOS Nikšić i Evropski pokret u Crnoj Gori, da se odustane od rješenja iz Vladinog Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koje omogućava da se naknada za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva poslodavcu refundira samo do Opširnije