Otuđivanje od roditelja tema sjutrašnjeg susreta samohranih roditelja

Otuđivanje od roditelja razoran je obrazac ponašanja i uvjerenja koja se ispoljavaju u okruženju djeteta nakon razvoda, a koji na kraju dovodi do toga da dijete ili pruža otpor održavanju odnosa s jednim roditeljem ili ga potpuno odbacuje. Zato će ovo biti tema novog susreta Grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama, koji će biti održan u četvrtak, 6. juna. Read More