Od danas sve prijave nasilja u porodici u jedinstvenoj bazi podataka

Sve prijave nasilja u porodici, bilo da stižu od institucija, civilnog sektora ili građana, od danas će biti dio jedinstvene baze podataka, što će omogućiti automatizovanu razmjenu prijava i obavještenja o nasilju između Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Uprave policije (UP), te Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), odnosno centara za socijalni rad. Read More