Odluka o daljem školovanju djeteta: O čemu voditi računa

Izbor srednje škole ili fakulteta pravi je izazov za djecu ali i za roditelje. ,,Ne znam šta želim da upišem.” ,,Moram da donesem odluku, a i dalje sam nesiguran/na.” ,,Brinem da ću pogriješiti pri izboru.” …samo su neka od izjava djece sa kojima se roditelji suočavaju na kraju osnovne i/ili srednje škole. Roditelji se često pitaju u kojoj mjeri da utiču na odluku svog djeteta o izboru zanimanja. Da bi izbor zanimanja bio pravi potrebno je da se usklade neki važni faktori: sposobnosti djeteta/mlade osobe, interesovanja, osobine ličnosti i uspjeh u prethodnom školovanju. Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske SOS Read More