Matične ćelije liječe bolesti jetre i pankreasa

Otkriveno je i da matične ćelije mogu da stvaraju ćelije kostiju, hrskavice, jetre, mišića, srčanog mišića ili ćelije nervnog tkiva, a zahvaljujući ovom svojstvu, one mogu da obezbijede regeneraciju ili rekonstituciju oštećenih tkiva i to je osnova za njihovu primenu na polju regenerativne medicine koja je razvijena iz ideje da je matična ćelija sposobna da se diferencira u druge ćelije i tkiva i da se uz pomoć toga stvore uslovi za terapiju određenog oboljenja. Read More