Platforma humanost.com nova šansa da svako dobije pomoć

Problemi društva, ali i svakog pojedinca treba da postanu vidljivi i da se za njih zna i svima treba pružiti mogućnost da dobije neophodnu podršku i pomoć. To je cilj sa kojim je Nevladina fondacija Ima ljudi pokrenula platformu humanost.com - servis koji pruža mogućnost građanima da se obrate za pomoć i to ne samo kada je u pitanju njihovo zdravlje ili teška materijalna situacija. Opširnije