Hemoglobin i njegova važnost za organizam djeteta

Kad su vrijednosti hemoglobina na donjoj granici (ili blizu donje granice) treba učiniti sve da se povećanjem unosa prirodnog gvožđa (meso, žumance) pomogne djetetu. NE treba žuriti sa preparatim gvožđa! Tada je potrebno ograničiti unos kravljeg mlijeka (na maksimalnih 400 ml na dan u drugoj godini života), a promovisati dojenje jer je majčino mlijeko dragocjen pomoćnik u resorpciji gvožđa iz crijeva. Opširnije