Sjutra o načinima plaćanja alimentacije

Roditelj kojem nije pripalo starateljstvo ima i pravo obavevezu da izdržava dijete. O tome šta je u stvari alimentacija i na koji način je najbolje uplaćivati razgovaraće samohrani roditelji na novom sastanku u četvrtak, 12. septembra. Kupovina igračke, novih patika ili plaćanje vrtića NIJE ALIMENTACIJA, osim ako tako ne stoji u pravosnažnoj presudi. Alimentacija je pravo djeteta, a njeno nedavanje predstavlja krivično djelo. Roditelji će imati priliku da tokom dva sata, koliko traje susret Grupe, podijele svoja iskustva, dobiju podršku, ali i sami budu podrška drugim roditeljima. Tim za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama poziva sve roditelje da dođu u četvrtak Read More