Gimnastika za prstiće – stimulacija razvoja fine motorike, I dio

PIŠE: Marija Končar, master defektolog Šta je to gimnastika za prstiće? Jedan od načina stimulacije razvoja fine motorike jeste gimnastika (eng.-finger aerobics exercises) za prstiće. Deca koja imaju slabije razvijenu finu motoriku često se bore sa pisanjem (crtanjem, držanjem olovke,…) i nemaju dovoljno razvijenu ovu vještinu. Vježbice za prste pomažu da se razvije senzomotorna svijest i da se razvije manipulativna spretnost (spretnost ruku i prstiju). Ova vrsta vježbe je dobra za zagrijavanje pred pisanje, može se korisiti i u toku pauze u radu sa djecom kako bi se razbila monotonija. “Sklek pauka” – Početni položaj šake je takav da obje Read More