UNICEF upozorava na posjedice fizičkog kažnjavanja djece

Batina je iz raja izašla krilatica je kojom roditelji opravdavaju fizičko kažnjavanje svoje djece, a iz UNICEF-a upozoravaju da ustvari nijesu svjesni koliko to loše utiče na budućnost i sreću njihove djece.  Prema istraživanjima, u svakoj trećoj crnogorskoj familiji mališani se vaspitavaju nasilničkim metodom. Koliko batine zapravo utiču na psihološki profil djece, budućih odraslih ljudi koji će i sami biti u prilici da odlučuju o svojim i tuđim sudbinama, najbolje ilustruju psiholozi, koji u velikom procentu brojna psihička oboljenja pacijenata dovode u direktnu vezu sa traumama iz djetinjstva. Nažalost, ovu činjenicu svakodnevno potiskuju “rijaliti” segmenti sa društvenih mreža, koji ukazuju Read More

Izmjenama Porodičnog zakona detaljnije precizirana zabrana fizičkog kažnjavanja djeteta

Porodični zakon Crne Gore biće promijenjen, i osim što dodatno štititi prava djeteta kako kažu njegovi predlagači, detaljnije precizira dio koji se odnosi na fizičko kažnjavanje od strane roditelja ili bilo kojih drugih lica koja dolaze u kontakt sa djetetom. Predlog zakona je definisano da dijete ne smije biti podvrgnuto tjelesnom kažnjavanju ili bilo kom drugom okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju, a roditelji su dužni da ga od svega navedenog zaštite dijete. Read More

Kad nenasilje rađa nasilje

Kasnija istraživanja u čijem uzorku su učestvovali svi koji su bili kao djeca fizički zlostavljani, a ne samo oni koji su kasnije zlostavljali druge, pokazala su da dvije trećine maltretirane djece kasnije nisu bile sklone nasilju. Dakle, većina žrtava nasilja kasnije ne postaju vršioci nasilja. Sasvim suprotno od uvreženog stereotipa da nasilje rađa nasilje. Read More